X
تاریخ خرپا نورد گرم 3 فی 8 خرپا نورد گرم 3 فی 10 خرپا نورد سرد 3 فی 8 مش 6 ساده مش 8 آج دار مش 10 آج دار
۱۴۰۰/۷/۱000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۳۱000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۳۰000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۹000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۸000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۷000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۶000000000000 ريال
قيمت هر کيلو خرپا و مش:
خرپا نورد گرم 3 فی 8:
خرپا نورد گرم 3 فی 10:
خرپا نورد سرد 3 فی 8:
مش 6 ساده:
مش 8 آج دار:
مش 10 آج دار:
قیمت های ذکر شده صرفاً برای خرید ظرفیتی و تحویل کالا درب کارخانه می باشد.
برای سفارشات خاص ،سفارش یه میزان کمتر، سفارش با میلگرد A3
و ... با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید.
۱۴۰۰/۷/۲
۱۴۰۰ دوم مهر
| | |

 
خرپای ميلگردی
شبکه های ميلگری(مش)
ميلگرد شاخه
قالب پاشنه تیرچه
مجموعه ای ازتصاویر بخش های مختلف شرکت فولادبافت شامل واحدهای صنعتی، اداری ،آزمایشگاهی، به همراه سایرتصاویر مربوطه
     
میلگرد شاخه
مشخصات فنی :
شاخه های 8 ،10 و 12 میلیمتری ;A3 طول: برابر سفارشقالب پاشنه تيرچه
مشخصات فنی :
طول: 6 متر قطر: 4 میلیمتر