۱۴۰۱ دوازدهم مهر
| | |
پست الکترونیکی :
نام :
سوال یا درخواست :
     
 
شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز- بلوار صنعت - بالاتر از میدان دوم - خیابان 101 - شرکت فولاد بافت
کد پستی : 77735-71581
 
تلفن مرکزی: 37742777-9 - (071)
فروش:

37743017-18 - (071)  37744445 - (071)

09177169576

09173043600

حسابداری: 37744145 - (071)
 
شیراز - صندوق پستی 7114-71555  
مرکزی: 37742780 - (071)
   
مدیریت فروش: 
مدیریت روابط عمومی: